Duo Voce Equale bestaat uit de alt/mezzo Saskia Bouma en de harmoniumspeler Klaas Hoek.  Het duo is ontstaan uit de belangstelling  voor de liedkunst rond 1900 (liederen van ondermeer Brahms, Mahler, Richard Strauss)  in combinatie met de klankmogelijkheden van het harmonium.

Veelal wordt bij het harmonium gedacht  aan de eenvoudige instrumenten die vroeger in veel huiskamers stonden en  waarbij stevig  getrapt moest worden om geluid te krijgen; instrumenten met als bijnaam  Psalmpomp en Hallelujah-sirene.  In de loop van de 20ste eeuw is echter vergeten  dat rond 1900 een ander type harmonium is gebouwd dat  in die tijd betiteld werd  als een  fijnzinnig orkest voor de kleinere ruimtes.  Met dit type zijn allerlei klank- en  kleurschakeringen te realiseren die een orkest eigen is. Het heeft voorts  voorzieningen waardoor de toon als het ware ademend geproduceerd kan worden, zoals  dat bij het zingen het geval is.

 

Dit harmonium is daarom bij uitstek geschikt om,  samen met de stem, het 19de-eeuwse lied op kamermuzikale wijze symfonisch te realiseren. Vanuit dat besef heeft Duo Voce Equale een aantal programma’s samengesteld waarbij stem en instrument  kunnen versmelten tot één ademend geheel.  Het resultaat is verrassend qua kleur en expressie. Het  werpt een nieuw licht op de uitvoeringswijze rond 1900 en van daaruit op het gekozen repertoire.